Psykosyntes

Psykosyntes är en väg att frigöra kreativitet, läka själsliga sår och få stöd i sin längtan efter djupare mening i livet. Det är en terapiform som har en helhetssyn på människan. Vi har tankar, känslor, beteenden och är en del av något större. Psykosyntesterapi utgår från människans potential och att något meningsfullt vill födas ur psykologiska kriser. Det betyder inte att svårigheter förminskas och behandlingen syftar till att läka och lindra psykologiska sår.

Psykosyntes omfattar flera psykologiska perspektiv, som det psykodynamiska tankesättet att det finns omedvetna processer i vårt psyke, men också det kognitiva (som KBT vilar på), att genom förändrade tankemönster kan man påverka sina känslor och beteenden.

I samtalen är det möjligt att arbeta med olika metoder utifrån önskemål och behov. Det kan vara olika kreativa metoder som bild, skrivande och gestaltande. Det kan också vara mindfulness, guidade visualiseringar och compassion (självmedkänsla).

Läs mer på Psykosyntesakademins hemsida >>