Om mig

Nyfikenheten att utforska vad som skapar glädje och frid i livet och det meningsfulla i att bidra till växande och läkande har fört mig till coach- och terapeutyrket.

Det är viktigt för mig att se det friska och de resurser som finns i varje människa jag möter i terapi. Därifrån kan svårigheter mötas med medkänsla och förändras eller bli hanterbara.

Min terapeutiska bas har jag som beteendevetare, psykosyntesterapeut och zencoach. Jag arbetar även som kurator och vägledare för gymnasieelever. Under en stor del av mitt yrkesliv har jag ansvarat för kreativa förändringsprocesser.

Fortbildningar: Mindfulness – KBT – Compassionfokuserad terapi – Existentiell hälsa – Visionärt ledarskap