PSYKOSYNTES

Psykosyntes är en väg att frigöra kreativitet, läka själsliga sår och få stöd i sin längtan efter djupare mening i livet.

Psykosyntesen är integrativ och ser människan som en helhet. Den omfattar psykodynamisk, kognitiv och transpersonell psykologi.

Hur arbetar jag?
Samtalet och den goda relationen är grunden i terapin. Respekt, empati och djupt lyssnande är basen i mötet. Utifrån dina önskemål och behov kan vi också arbeta med olika verktyg och metoder för att fördjupa utforskandet och processen. Några verktyg är bild, symboler, visualiseringar, mindfulness och hemuppgifter.

Jag arbetar också med par. I parterapin är ett grundläggande verktyg Nonviolent Communication.
NVC är ett sätt att kommunicera och skapa kontakt, samt ett förhållningssätt som syftar till att båda parters behov kan tillgodoses.

Boka tid
Du kan mejla eller ringa mig.

Läs mer