MÅLERI


Jag låter bilden födas i processen utan förlagor. Inspiration är livet självt. Vedic Art och Curt Källman har varit och är viktiga vägvisare.