Eva Fredman

samtal/terapi • coaching

utbildning • måleri

Målarkurs Vedic Art i sommar på Medevi brunn. Min kursvecka är v 28, 8-13 juli. Läs informationsblad här